Լրացուցիչ Ծառայություններ

Մեզ հետ ձեր բժշկական ճանապարհորդությունը դեպի Հայաստան սկսվում է նախքան ժամանելը եւ շարունակվում  հետեվողական հսկողությամբ եւ աջակցությամբ՝ մեկնելուց հետո:

Մեր մասնագիտական թիմն ամբողջությամբ հետամուտ է լինում ձեզ աջակցել սկսած տեղեկատվական փուլից մինչև Հայաստանում  կեցություն ապահովելը, ինչպես նաև շարունակականօրեն հետևում և աջակցում է ձեզ նախաբուժական և հետբուժական միջամտության փուլերում։

Մենք հավատարիմ լինելով «Բծախնդիր ծրագրավորում, բարձրակարգ հոգատարություն» ապահովելու մեր կարգախոսին, տրամադրում ենք լրացուցիչ ծառայությունների լայն տարբերակներ յուրաքանչյուր ճանապարհորդություն հիշարժան և հարմարավետ դարձնելու ձեզ համար: