Ծառայություններ

Մեզ հետ ձեր բժշկական ճանապարհորդությունը դեպի Հայաստան սկսվում է նախքան ժամանելը եւ շարունակվում  շարունակական հսկողությամբ եւ աջակցությամբ՝ մեկնելուց հետո:

Մեր մասնագիտական թիմն ամբողջությամբ հետամուտ է լինում Ձեզ աջակցել սկսած տեղեկատվական փուլից մինչև Հայաստանում  կեցություն ապահովելը, ինչպես նաև շարունակականօրեն հետևում և աջակցում է Ձեզ նախաբուժական և հետբուժական միջամտության փուլերում։

Մենք հավատարիմ լինելով «Բծախնդիր ծրագրավորում և լավագույն խնամք» ապահովելու մեր կարգախոսին, տրամադրում ենք լրացուցիչ ծառայությունների լայն տարբերակներ յուրաքանչյուր ճանապարհորդություն հիշարժան և հարմարավետ դարձնելու Ձեզ համար: