Կախվածությունների բուժում և հոգեբուժություն/Հոգեբուժություն
Ընթացակարգի մասին:

Հոգեբուժությունը հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրների հարթեցման գործընթացն է: Հոգեբուժության մեջ հոգեբույժը, հոգեբանը կամ հոգեկան առողջության այլ մասնագետ օգնում է հիվանդին սովորել վերահսկել իր կյանքը և արձագանքել դժվարին իրավիճակներին՝ առողջ հաղթահարման հմտություններով:

Հոգեբուժությունը օգնում է հոգեկան առողջության խնդիրների մեծամասնության բուժմանը, ինչպիսիք են.

Անհանգստությամբ դրսեւորվող խանգարումներ, ինչպիսիք են մոլուցքային-հարկադրական (օբսեսիվ-կոմպուլսիվ) խանգարումը (OCD), ֆոբիաները, խուճապով դրսեւորվող խանգարումը կամ հետ-վնասվածքային ճնշվածությունը (PTSD),

Տրամադրության հետ առնչված խանգարումներ, ինչպիսիք են ընկճվածությունը կամ երկբևեռ խանգարումը,

Կախվածություններ, ինչպիսիք են ալկոհոլիզմը, թմրամիջոցներից կախվածությունը կամ խաղամոլությունը,

Սննդառության հետ առնչված խանգարումներ, ինչպիսիք են անորեքսիան եւ բուլիմիան,

Անհատականության հետ առնչված խանգարումներ,  

Շիզոֆրենիա կամ այլ խանգարումներ, որոնք առաջացնում են իրականությունից անջատվածության զգացում։ 

Հոգեբուժական ծառայությունը իրականացվում է հոգեկան առողջության մասնագիտացված կենտրոնում, որը տրամադրում է հոգեբուժական, հոգեթերապևտիկ և հոգեբանական օգնություն ՝ հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային և ցերեկային հիվանդանոցային պայմաններում։ 

Յուրաքանչյուր հիվանդի ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում; Բուժման եղանակի ընտրությունը կախված է հիվանդության պատմությունից, տարիքից, ընթացիկ առողջական վիճակից, անհատական ​​հատկանիշներից և այլն։ Կենտրոնն ապահովված է բարձրորակ դեղորայքով։ 

Բժիշկները համապատասխան որակավորում եւ աշխատանքային լայն փորձ ունեցող մասնագետներ են; բուժանձնակազմը հոգատար է, սրտացավ, պատասխանատու և հմուտ:

Գին:
Յուրաքանչյուր այցելության արժեքը՝ 25.000 դրամ
Ընթացակարգի տևողությունը:
Յուրաքանչյուր այցելության տեւողությունը՝ 45-ից 60 րոպե

Փաթեթը ներառում է:

1. Արտահիվանդանոցային Հոգեբուժական Oգնություն.

  • Հոգեբուժի Խորհրդատվություն;

Խորհրդատվությունն իրականացվում է միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանող բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների կողմից, որի ընթացքում բացահայտվում է հոգեկան առողջության խնդիրը, նշանակվում համապատասխան բուժումն ու մշակվում հետագա բուժման մարտավարությունը։ Քննարկվում են նաև մի շարք ընկերային-հոգեբանական խնդիրներ և առաջարկվում՝ բարենպաստ լուծումներ։

Հոգեբուժի խորհրդատվությունը կատարվում է հոգեկան առողջության կենտրոնում կամ տանը։ 

  • Հոգեթերապևտիկ խորհրդատվություն;

Հոգեթերապևտիկ մոտեցումը արդյունավետ է հատկապես ճնշվածության հետ առնչված նյարդային խնդիրների դեպքում: Այն օգտագործվում է ինչպես ինքնուրույն բուժման, այնպես էլ դեղորայքի հետ համատեղ: Հոգեթերապիան անցկացվում է պարբերական այցերով, որոնց հաճախականությունը որոշվում է մասնագետի և հիվանդի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ հաշվի առնելով հոգեկան առողջության խնդիրը և հիվանդի ունեցած առանձնահատկությունները։

  • Արվեստի միջոցով բուժում (Art Therapy);

Արվեստի միջոցով բուժումը հոգեկան առողջության և մարդկային ծառայությունների համակցված մասնագիտություն է, որը հոգեթերապևտիկ հարաբերությունների շրջանակներում հարստացնում է անհատների կյանքը՝ եռանդուն արվեստի, ստեղծագործական գործընթացի, կիրառական հոգեբանական տեսության և մարդկային փորձի միջոցով: Արվեստի միջոցով բուժումը արդյունավետորեն ծառայում է բուժման անհատական ​​և հարաբերական նպատակներին: Այն օգտագործվում է մարդկանց ճանաչողական և զգայարանների հետ առնչված աշխատանքները բարելավելու, ինքնագնահատականը և ինքնագիտակցությունը խթանելու, հուզական ճկունությունը զարգացնելու, ինչպես նաեւ ընկերային հմտությունները բարելավելու, տարակարծությունները լուծելու եւ անհանգստությունը նվազեցնելու նպատակով:

Արտ թերապիայի որոշ տեսակներ կիրառվում են հատուկ ստեղծված գրասենյակում։

  •  Հանձնաժողովի քննարկումներ՝ հոգեկան առողջության վերաբերյալ եզրակացությունների հանգելու համար;

Հանձնաժողովը բաղկացած է 2-3 բժիշկ-մասնագետներից, ովքեր մեկ այցի ընթացքում կատարում են հետազոտություն, որի ընթացքում մանրամասն ներկայացվում և քննարկվում են հիվանդի գանգատները, անամնեստական ​​տվյալները, ինչպես նաեւ հաշվի են առնվում ուղեկցող հիվանդություններն ու նրանց բուժումը։ Այսուհանդերձ, 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում համապատասխան եզրակացություն է կազմվում և մանրամասն հաշվետվություն է տրվում հիվանդին՝ նրա հոգեկան առողջության ընթացիկ վիճակի մասին։

 

2. Հոգեբուժական օգնություն՝ ցերեկային հիվանդանոցային պայմաններում.

  • Բուժում՝ ցերեկային խնամքի պայմաններում;

Ցերեկային բուժումը ներառում է հոգեբուժական օգնության տրամադրում ամենօրյա այցելությունների ընթացքում: Բուժական միջոցառումների մի մասը կազմակերպվում և իրականացվում է հոգեկան առողջության կենտրոնում, իսկ մնացածը, հիվանդի հետ մանրամասն բացատրական աշխատանքից հետո, կազմակերպվում է արտահիվանդանոցային պայմաններում։ Հիվանդին տրվում է անհրաժեշտ դեղորայքը, որը նա ընդունում է տանը՝ նշանակված ժամերին։

  • Դիտարկում՝ ցերեկային խնամքի պայմաններում;

Այն իրականացվում է հոգեկան առողջության գնահատումով, դրա վերաբերյալ եզրակացություն տալու նպատակով։ Դիտարկումն իրականացվում է ցերեկային այցելությունների միջոցով, որոնց ընթացքում տարբեր մասնագետների կողմից դիտարկվում և հետազոտվում է հիվանդի վարքագիծը, իսկ հոգեբանի կողմից իրականացվում է փորձարարական-հոգեբանական փորձաքննություն։ Այս միջոցը հարմար է հատկապես այն հիվանդների համար, ովքեր ապաքինվել են հոգեկան խնդիրներից և ցանկանում են վերանայել իրենց ներկա հոգեկան առողջական վիճակը՝ առանց շուրջօրյա մնալու հոգեկան առողջության կենտրոնում:


3. Հոգեբուժական օգնություն՝ հիվանդանոցային պայմաններում.

  • Բուժում՝ հիվանդանոցային պայմաններում;

Հիվանդանոցային պայմաններում բուժումը բարդ գործընթաց է։ Հոգեկան առողջության կենտրոն ընդունվելուց հետո հիվանդը ենթարկվում է անհրաժեշտ լաբորատոր հետազոտությունների, որոնց արդյունքների վրա հիմնվելով՝ նշանակվում է դեղորայքային բուժում։

Այս հանգրվանում ախտորոշվում և բուժվում են մարմնական այն խնդիրները, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի կերպով առնչված են հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրների հետ: Հրավիրվում են համապատասխան բժիշկ մասնագետներ, որոնք անցկացնում են խորհրդատվություններ։ Անցկացվում է նաեւ միջմասնագիտական քննարկում-խորհրդատվություն, որի արդյունքում տվյալ հիվանդի համար ընտրվում է բուժման և մոտեցման լավագույն տարբերակը։ Բացի հոգեախտաբանական ախտանիշների վերացումից, կարեւորվում է նաև հիվանդի հոգեբանական և սոցիալական վերականգնումը։

  • Հիվանդանոցային պայմաններում իրականացված հետազոտության կարևորությունը; 

Հիվանդանոցային պայմաններում հետազոտությունն իրականացվում է բոլոր հիվանդների հոգեկան առողջության վերաբերյալ ճշգրիտ գնահատական տալու նպատակով, որտեղ ախտորոշումը պահանջում է շուրջօրյա բժշկական դիտարկում եւ հսկողություն։ Այս գործընթացին մասնակցում են հոգեբույժներ, հոգեբաններ, նյարդաբաններ և այլ մասնագետներ։

  • Հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրների բուժում՝ փոխկապակցված մարմնական և/կամ նարկոլոգիական խնդիրների հետ;

Հոգեկան առողջության խնդիրները հաճախ կապված են լինում կախվածության խնդիրների հետ: Յուրաքանչյուր հիվանդի նկատմամբ անհատական ​​մոտեցում ցուցաբերելով՝ ախտորոշվում և բուժվում են ինչպես հոգեկան առողջության, այնպես էլ նարկոլոգիական խնդիրները, որին հաջորդում է վերականգնողական շրջանը:

 

4. Հոգեբանի խորհրդատվություն.

Հոգեբանական աջակցությունն անհրաժեշտ է ոչ միայն բուժման ընթացքում, այլ նաև՝ հետագա վերականգնողական և սոցիալական հարմարվողականության ժամանակ:

Մենք գնահատում ենք Ձեր վստահությունը և երաշխավորում ենք  բժշկական տեղեկության գաղտնիությունը։

 

Սկսելու համար կապվեք մեզ հետ.